فایل رایگان مستندات جهان شمولي گزاره ها و آموزه هاي قرآني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مستندات جهان شمولي گزاره ها و آموزه هاي قرآني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 40

چکیده مقاله:

یکی از ویژگیهای برتر اسلام، جاودانگی و جهان شمولی آن است؛ یعنی اسلام مختص مکان، قوم و نژاد خاصی نیست و برای همه آحاد بشر از زمان بعثت تا پایان هستی آمده است. به بیان دیگر دینی است جامع، کامل و همه جانبه برای همه عصرها و تمام نسلها. جهانی بودن اسلام را میتوان هم از طریق مطالعه محتوای آموزه ها و متن پیامهای آسمانی این دین و تصریحاتی که در منابع اصیل اسلامی نسبت به جهانی بودن این دین، و جهانی بودننبوت و خاتمیت رسالت پیامبر (ص) شده است، مورد توجه قرار داد. نیز می-توان آن را با توجه به مبانی عقلانی، علمی و هماهنگی این دین با فطرت نوع بشر اثبات کرد. از این رو این پژوهش مختصر سعی دارد مستندات قرآنی گواه بر جهان شمولی اسلام و در نتیجه جهان شمولی گزاره ها و آموزه های قرآنی را مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی