فایل رایگان مفهوم شناسي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و خاستگاه آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مفهوم شناسي جهان شمولي آموزه هاي قرآني و خاستگاه آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین پایه های اعتقادی دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین آسمانی،جهان شمول بودن آموزه های آن است که با توجه به صراحت قرآن در بیان این مطلب اهمیت آن دو چندان میشود. بر این اساس پرداختن به مبادی تصوری و تصدیقی جهان شمولی و امکان سنجی آن باید قبل از پرداختن به خود آموزه ها مورد توجه قرار گیرد. این امر اولا مستلزم شناخت معانی مختلف جهان شمولی و مبانی تصوری آن همچنین تعیین معنای مقصود از جهان شمولی در مورد آموزه های قرآنی است و ثانیا نیاز به تبیین خاستگاه ومبدا این جهان شمولی دارد. زیرا شناخت خاستگاه آن، زمینه فهم بهتر تحقق آن را فراهم میکند. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این موضوع پرداخته و اثبات میکند که جهان شمولی دارای معانی مختلفی است که تمام آنها در مورد آموزه های قرآنی مصداق دارد و همچنین مهمترین خاستگاه جهان شمولی آموزه های قرآنی فطرت و عقل انسان است.

لینک کمکی