فایل رایگان واکاوي نقش آموزه هاي قرآن کريم بر سلامت و بهداشت رواني جسم و روح انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش آموزه هاي قرآن کريم بر سلامت و بهداشت رواني جسم و روح انسان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

دستیابی به آرامش واقعی یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده است و در این راستاانسان در طول تاریخ تلاشها و رنجهای بسیاری را به جان و دل پذیرفته است. بیشک بخش وسیعی از تلاشهای علمی بشر و کشف رازهای ناگشوده جهان طبیعت به منظوردسترسی به امکاناتی بوده است که آرامش و آسایش را برای انسان به ارمغان آورد. یکی از مهمترین ابزار جهت حفظ و تقویت سلامت روانی، برای افزایش ظرفیت انسان در مقابله با ناملایمات زندگی امروزی، عنصر دین و مذهب به ویژه انس با قرآن و بهره گیری از تعالیم والای آن است. اهمیت دادن به بحث سلامت روان و درمان مشکلات روانی انسانها بسیار حائز اهمیت است. بطوریکه هدایت مردم زمانی میسر است که مردم سالم و تندرست باشند.از آنجا که لزوم توجه به آموزه های دینی به خصوص قرآن کریم برای تامین بهداشت روانی و سلامت روح و روان مشخص می گردد، از اینرو در مقاله حاضر که با استفاده از روشکتابخانه ای و جستجوی اینترنتی برخی از آیات قرآن در زمینه بهداشت و سلامت، با تکیه برمنابع اصیل و نظر صاحبنظران و مفسران جمع آوری گردیده، نگاهی اجمالی به نقش و تاثیرقرآن در مورد آرامش روحی و روانی و راه های رسیدن به آن با هدف تعیین رابطه بین قرآن وسلامت جسم و روان و راهکارهای قران درتامین بهداشت روانی درانسا و جامعه مدرن امروزی مورد بررسی قراردهیم

لینک کمکی