فایل رایگان ارزيابي ردپاي آب و راهکارهايي در خصوص کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ردپاي آب و راهکارهايي در خصوص کاهش آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ردپای آب مفهوم نسبتا جدید، و ارزیابی ردپای آب یک ابزار جدید میباشد. با توجه به این واقعیت که منابع آب شیرین جهان محدود است، ردپای آب شاخص بسیار مفیدی است که نشان میدهد مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و محصولات فرایندهای خاص چه وقت، کجا و چگونه بر این منبع محدود اثر میگذارند. مفاهیم برگرفته از شاخص ردپای آب عمدتا مفاهیمی مدیریتی در بخش منابع و مصارف آب، هستند بدین معنی که این مفاهیم را میتوان برای برنامه ریزیهای منابع و مصارف آب در یک کشور یا محدوده جغرافیایی، به کار بست. با توجه به قرارگیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهانی و همچنین پایین بودن سطح کاربرد تکنولوژی در بخش کشاورزی آن، بالا بودن ردپای آب ملی آن (یا حداقل ردپای آب کشاورزی کشور) نسبت به مقادیر میانگین جهانی، انجام ارزیابیهای جامع ردپای آب در ایران ضروری است تا به تدوین سیاستهای بهینه بین بخشی در کشور کمک کند. همچنین باید آموزش عمومی در مورد صرفه جویی در سطوح مختلف بهبود یابد و سیاستهای بهینه تخصیص آب در سطوح مختلف تدوین شوند.

لینک کمکی