فایل رایگان ارزيابي فني-حقوقي بستر و حريم رودخانه با ملاحظات اجتماعي و گردشگري – مطالعه موردي رودخانه اوتجون سوادکوه مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي فني-حقوقي بستر و حريم رودخانه با ملاحظات اجتماعي و گردشگري – مطالعه موردي رودخانه اوتجون سوادکوه مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت نقش رودخانه از منظر مالکیت، گردشگری و موارد مرتبط با حقوق ذینفعان، میبایست با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانه، موارد قانونی و حقوقی ذینفعان در مجاورت آن مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق با بررسی اطلاعات حوضه آبریز رودخانه و مدلسازی آن با نرم افزار، هیدرولیک رودخانه اوتجون سواد کوه از سرشاخه های رودخانه تالار مورد بررسی قرار گرفته است و پس از تعیین حدود حریم و بستر رودخانه، به ملاحظات قانونی بر تملک، انتفاع مجاوران و موارد مرتبط با صنعت گردشگری و کشاورزی در آن ناحیه پرداخته شده است.

لینک کمکی