فایل رایگان ارزيابي کارآيي و عملکرد سيستمهاي آبياري قطره اي فضاي سبز شهري (مطالعه موردي بلوار شهيد برونسي مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارآيي و عملکرد سيستمهاي آبياري قطره اي فضاي سبز شهري (مطالعه موردي بلوار شهيد برونسي مشهد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سیستمهای آبیاری تحت فشار به لحاظ پتانسیل ایده آل در توزیع آب با راندمان بالا یک راه حل مطمئن برای استفاده ی بهینه از منابع آب میباشند. به طور خاص سیستم آبیاری موضعی در صورت طراحی، اجرا و بهره برداری مناسب قادر به کسب راندمان بالایی میباشد. اما اگر بدون نظارت بر بهره برداری این سیستمها، صرفا سعی در گسترش آنها شود، قادر به ارایه ی فواید اسمیخود نمیباشند. بدین منظور برای پی بردن به نقاط ضعف و قدرت این سیستمها، ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری قطرهای فضای سبز بلوار برونسی شهر مشهد مدنظر قرار گرفت. اندازه گیریهای مربوط به دو سری قطره چکان تنظیم شونده شرکتهای یوروپلاس و نتافیم به ترتیب با دبیهای 4 و 8 لیتر بر ساعت این سیستم نشان داد که راندمان کاربرد سیستم برای قطرهچکانهای 8 لیتر بر ساعت برابر با 81/6 درصد و برای قطره چکانهای 4 لیتر بر ساعت برابر با 57/7 درصد است. همچنین یکنواختی ریزش برای قطره چکانهای 4 و 8 لیتر بر ساعت بهترتیب 87/9 و 35/8 و راندمان کاربرد کمترین ربع نیز 77/6 و 54/8 به دست آمد. میزان راندمان محاسبه شده و یکنواختی آماری دبی خروجی هم برای کل سیستم آبیاری به ترتیب برابر 61/7 و 41/4 درصد بود که نشان از عملکرد و کارایی ضعیف سیستم داشته است. ضمنا نتایج مربوط به کلیه فاکتورهای ارزیابی، حاکی از کارکرد مناسب سیستم با قطره چکانهای 8 لیتر بر ساعت نسبت به سیستمهای با قطره چکانهای 4 لیتر بر ساعت است.

لینک کمکی