فایل رایگان ارزيابي ميداني استفاده از سامانه هاي آبياري کم فشار در اراضي شاليزاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ميداني استفاده از سامانه هاي آبياري کم فشار در اراضي شاليزاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با گذشت سالیان از آغاز عملیات اجرایی طرح تجهیز و نوسازی در اراضی شالیزاری استان مازندران، تلفات بالای آب در مسیر کانالها و در اغلب موارد نرسیدن آب به کرتهای پایانی، نبودن فرصت کافی برای غرقاب کامل کرتها و از بین رفتن نسبت ارتفاعی کف کانال آبیاری، کف کرت و کف کانال زهکشی با گذشت زمان، که همه آنها به نوعی متاثر از استفاده از کانالهای خاکی روباز است از جمله دلایلی است که هنوز بخش قابل توجهی از کشاورزان به عدم رضایت از وضع تامین آب اشاره میکنند. لذا در این پژوهش بر اساس تحلیل میدانی، بررسی برآورد هزینه های اجرایی و مصاحبه با نمایندگان کشاورزان، استفاده از سیستم کم فشار در مقایسه با روش متداول استفاده از کانالهای باز پوشش یافته در سیستم تحویل و توزیع آب اراضی شالیزاری قادیکلای شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از سامانه های کمفشار، علاوه بر هزینه های اجرایی کمتر با کاهش تلفات آب و منابع، اشغال کمتر زمین، توزیع عادلانه تر آب زراعی با حداقل مهارتهای تخصصی برای میرابهای محلی همراه است. لذا تغییر در ساختار سیستم آبیاری اراضی در طرح تجهیز و نوسازی اراضی میتواند از پیشنهادات جدی برای ادامه روند اجرایی این طرح باشد.

لینک کمکی