فایل رایگان افزايش بهره وري آب مورد استفاده در مزارع پرورش ماهي سردآبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان افزايش بهره وري آب مورد استفاده در مزارع پرورش ماهي سردآبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با توجه به رشد جمعیت جهان و کاهش ذخایر ماهیان، نیاز شدید به تکثیر و پرورش ماهیان احساس میشود. پرورش ماهیان سردابی با هدف تولید و تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور و یکی از راه های نیل به خودکفایی و حفظ منابع آبی کشور مطرح است. استان مازندران هم با تولید سالانه 15 هزار تن ماهی سردابی یکی از قطب های مهم کشور در صنعت شیلات میباشد. که حدود 6000 تن در مناطق دشت استان واقع شده و با توجه به مصرف سالانه بیش از 200 میلیون مترمکعب آب در این بخش بهره وری آب در این مزارع قابل تامل است. در این پژوهش به بررسی چرخه آب در این مزارع پرداخته شده و اجزای سیستم از دیدگاه بهره وری آب تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بهعمل آمده نشان میدهد که آب مصرفی اختلاف فاحشی با مقدار ذکر شده در منابع دارد. لذا اصلاح سیستم در راستای افزایش بهره وری آب در این بخش ضروری میباشد. همچنین در این مطالعه سعی شده است با توجه به بررسی اجمالی صنعت آبزی پروری در استان مازندران، روشهای تصفیه پساب آبزیپروری و استفاده مجدد آب مصرفی در همین بخش مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک کمکی