فایل رایگان امکان سنجي فني- اقتصادي بکارگيري پمپ فتوولتاييک خورشيدي در آبياري قطره اي درختان مرکبات استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي فني- اقتصادي بکارگيري پمپ فتوولتاييک خورشيدي در آبياري قطره اي درختان مرکبات استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پمپ خورشیدی فتوولتاییک به واسطه ی ویژگیهای فنی و اقتصادی در صنعت کشاورزی در حال توسعه است. در این پژوهش به تحلیل فنی اقتصادی سیستم پمپ خورشیدی آبیاری قطره ای درختان مرکبات پرداخته شده است. مقدار نیاز آبی روزانه درخت با استفاده از میانگین 30 ساله داده های هواشناسی به روش پنمان-مونتیس برآورد شد. محاسبات فنی اندازهی پمپ خورشیدی و آرایه پنل خورشیدی برای یک هکتار باغ مرکبات بهعنوان مطالعه معیار صورت گرفته و مشخصات فنی آنها استخراج شد. با استفاده از تکنیک تحلیل چرخه عمر محصول، مقایسه اقتصادی سیستم پمپ فتوولتاییک خورشیدی با پمپ دیزلی در شرایط اتصال به شبکه آبیاری قطره ای صورت گرفت. نتایج نشان داد که هزینه اولیه سیستم آبیاری قطره ای با پمپ فتوولتاییک خورشیدی 3/6 برابر هزینه اولیه سیستم آبیاری قطره ای با پمپ دیزلی است. هزینه کلی سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از پمپ خورشیدی بعد از 5 سال با هزینه پمپ دیزلی برابر میشود.

لینک کمکی