فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري بر مشخصات کيفي فلفل دلمه در آبياري با استفاده از کپسول هاي رسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر کم آبياري بر مشخصات کيفي فلفل دلمه در آبياري با استفاده از کپسول هاي رسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به سبب ارزش بالای تغذیه ای فلفل، تمایل به مصرف آن در سراسر جهان رو به افزایش است. از طرفی جایگاه خاصی در بین سبزیها دارد. به منظور بررسی اثر کم آبیاری، بر صفات فیتوشیمیایی گیاه فلفل دلمه ای با نام علمی Capsicum annum L. آزمایشی در سیستم آبیاری کوزهای با استفاده از کپسولهای رسی، تحت دو فشار مختلف 0/5 بار و 0/15 بار، در سال 1396 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. طرح در قالب کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان ویتامین ث و TSS (مواد جامد محلول) در تیمار فشار 0/5 بار بهدست آمد در حالی که بیشترین میزان pH مربوط به تیمار فشار 0/15 بار بود.

لینک کمکی