فایل رایگان بررسي تاثير آلودگيهاي رودخانه بابل رود بر سلامت حاشيه نشينان رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آلودگيهاي رودخانه بابل رود بر سلامت حاشيه نشينان رودخانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر ابتدا به معرفی پروژه طراحی فضای شهری بابلرود و بررسی آن در اسناد فرادست موجود، بیان اهداف کلان و اهداف عملیاتی پروژه پرداخته، سپس با عنایت به اینکه یکی از مهمترین اهداف کلان هر پروژه از جمله پروژه مذکور تحققپذیری میباشد، برای بررسی تاثیر آلودگیهای رودخانه بابلرود بر سلامت حاشیه نشینان رودخانه، نمونه برداری در ایستگاه های مختلف در طول رودخانه صورت گرفت و نتایج با استانداردهای آبیاری و آبزیان مقایسه شد. نتایج آزمایشات نشان از روند افزایش الودگی از بالادست به پایین دست بوده و نشان از وضع نامطلوب آب به جهت اکوسیستم و استفاده جهت مصارف آشامیدنی دارد. بررسی تغییرات میزان یونهای عمده آب زیرزمینی در طول دوره آماری یازده ساله نشان میدهد، تغییرات میزان یونها در سالهای مختلف همروند بوده است. به طوریکه بالا رفتن غلظت یونها در سالهای اخیر مشاهده میشود. بالا بودن غلظت یونها در فصل خشک نسبت به مرطوب را میتوان با توجه به افزایش برداشت از آب زیرزمینی، در تغییر از فصل پرآبی به کمآبی و افزایش غلظت املاح در آب انتظار داشت.

لینک کمکی