فایل رایگان بررسي تاثير انواع روشهاي کاهش تبخير آب در مخازن روباز در راستاي مديريت منابع آب براي مقابله با بحران کم آبي (مطالعه مروري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير انواع روشهاي کاهش تبخير آب در مخازن روباز در راستاي مديريت منابع آب براي مقابله با بحران کم آبي (مطالعه مروري) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مدیریت منابع آب و استفاده بهینه از آب در چند سال اخیر در کشورهای مختلف از جایگاه برجسته ای برخوردار شده است. با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور ایران، کاهش مقدار متوسط بارندگی، افزایش تبخیر، رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا به آب سالم، موجب بروز چالشهای جدی در زمینه منابع آب کشور شده است. هرسال حجم قابل توجهی از آب در اثر تبخیر از سطح مخازن روباز سدها از دست میرود. باتوجه به هزینه های بالای جمعآوری و انتقال آب از منابع دیگر، استفاده از روشهای کاهش تبخیر به منظور مدیریت بهتر منابع آب برای مقابله با بحران کمآبی میتوانند موثر واقع شوند. در این پژوهش مروری بر روشهای جلوگیری از تبخیر سطح آب مخازن روباز با در نظرگیری مزایا و معایب هر کدام از روشها انجام شده است. با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه و مقایسه نتایج این تحقیقات، استفاده از ورق های یونولیتی شناور، صفحات بتن سبک پرلیتی، صفحات پلی استر و پوششهای فیزیکی شناور به نام فومتالات، که میزان تبخیر را بهترتیب 75، 80، 82 و 90 درصد کاهش میدهند به منظورجلوگیری از تبخیر سطح آب، موثر واقع شده است.

لینک کمکی