فایل رایگان بررسي تاثير لايروبي برميزان آبگذري رودخانه قره سو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير لايروبي برميزان آبگذري رودخانه قره سو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثر لایروبی بر میزان تخلیه رودخانه قره سو انجام شده است. بدین منظور ضمن بررسی رودخانه قره سو در یک بازه 5 کیلومتری، مقدار جریان عبوری با توجه به تغییراتی که در سطح مقطع به وجود آمده، محاسبه شد. به دلیل شیب بسیار کم رودخانه قره سو مشخص شد که لایروبی به عنوان یک اقدام اضطراری جهت افزایش آبگذری میتواند گزینه مناسبی باشد. با توجه به افزایش سطح مقطع، با افزایش ظرفیت مقطع عبوری بعد از لایروبی، سرعت جریان در مقطع اصلی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. همچنین با توجه به سرعت خیلی کم جریان قبل از لایروبی، عدد فرود جریان کمتر از حداقل مقدار عدد فرود (FR=0,12) جهت جلوگیری از فرایند رسوبگذاری میباشد. لذا انتظار رسوبگذاری دائم در این بازه از رودخانه را شاهد هستیم.

لینک کمکی