فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني و زماني اسيديته و هدايت الکتريکي بارش در استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات مکاني و زماني اسيديته و هدايت الکتريکي بارش در استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

منطقه مورد مطالعه در استان خراسان شمالی، شمال شرق ایران واقع شده است. تعداد 32 ایستگاه با ارتفاع مختلف و توزیع مکانی مناسب انتخاب شد و در یک دوره یک ساله (خرداد 95 تا اردیبهشت (96 نمونه برداری انجام گرفت و مقادیر pH و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر هدایت الکتریکی نمونه های بارش، میتوان کل استان خراسان شمالی را به سه گروه تقسیم کرد که در مرکز و جنوب استان و در طی فصول کم بارش بیشتر از کناره های استان و ماه های پر باران میباشد. رطوبت هوا، دما، مواد معلق، میزان تبخیر، ارتفاع ایستگاه ها و منشا جبهه های هوا و عبور آن از مناطق خشک و کویری از جمله مهمترین عوامل موثر در تغییرات هدایت الکتریکی میباشند. مقدار pH از 6 تا 8 متغیر است که تمام نمونه ها آلکالی میباشد. مقدار pH در طی ماه های بارانی و سرد کمترین و در تابستان بیشترین مقدار را دارا است که با توجه به میزان یونهای قلیایی در ذرات گرد و غبار میتوان انحلال ذرات خاک و خنثی سازی اسیدیته را در تغییرات اندک pH دخیل دانست. همچنین بهدلیل افزایش آلاینده-های اسیدی و استفاده از سوختهای فسیلی، میزان pH در مراکز شهری اندکی کمتر از مناطق روستایی میباشد.

لینک کمکی