فایل رایگان بررسي روند تغييرات سطح پوشش برف گستره ي شمال البرز مرکزي با استفاده از سنجنده MODIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات سطح پوشش برف گستره ي شمال البرز مرکزي با استفاده از سنجنده MODIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در یک دید جهانی از نظر هواشناسان و اقلیم شناسان، پایش برف بهدلیل تاثیر خصوصیات فیزیکی درون برف بر تغییرات روزانه و نیز تغییرات بلند مدت اقلیمی، یک ضرورت است. یکی از عملیات محوری و اساسی در زمینه مدیریت منابع آب، مخصوصا در مناطقی که بارش برف سهم زیادی در نزولات جوی دارد، برآورد دقیق سطح پوشش برف و حجم آب معادل مربوطه محسوب میشود. مطالعه و اندازه گیری تغییرات سطوح برف به عنوان یکی از منابع مهم تامین آب، بسیار حایز اهمیت است. با توجه به شرایط سخت فیزیکی محیطهای کوهستانی امکان اندازه گیری دایم زمینی جهت تخمین منابع برفابی و تشکیل پایگاه ها وجود ندارد، به همین جهت استفاده از تصاویر ماهواره ای در شناسایی مناطق برفگیر و ارزیابی روند تغییرات آن بسیار مهم میباشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش، از یکی از محصولات تصاویر ماهوارهای سنجنده MODIS مربوط به سالهای2000 تا 2018 میلادی، برای تهیه نقشه سطح پوشش برف گستره ی شمال البرز مرکزی استفاده شده است. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر برای منطقه مورد مطالعه مساحت سطح پوشیده از برف در روزه های مختلف این دوره 19 ساله محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی کاهش سطح برف در طی دوره مورد بررسی بود که میتوان این کاهش را ناشی از تغییرات اقلیمی جهانی و گرم شدن کره زمین دانست.

لینک کمکی