فایل رایگان بررسي روند تغييرات شاخص دما-رطوبت در ايستگاه هاي هواشناسي درازمدت استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات شاخص دما-رطوبت در ايستگاه هاي هواشناسي درازمدت استان مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تاثیر شرایط آب و هوایی بر سلامت و عملکرد اقتصادی دام و احشام بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه تغییر اقلیم افزایش تعداد روزهای بحرانی و همراه با تنش حرارتی-رطوبتی بر عملکرد دام مخصوصا گاوهای شیری اثر گذاشته است و باعث کاهش تولید شیر، تولید مثل و در برخی موارد منجر به مرگ حیوان گشته است. این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات شاخص تنشگرما-رطوبت در چهار ایستگاه هواشناسی استان مازندران ( قائم شهر، رامسر، بابلسر و نوشهر) و تعیین ماه های بحرانی تنش در استان مازندران انجام شد. در این مطالعه شاخص دما-رطوبت (THI) بر اساس داده های هواشناسی طی یک دوره ی آماری سی ساله از سال 1985 تا 2014 محاسبه شد. پس از محاسبهی THI کلاسهای تنش روزانه در 4 سطح مختلف تنش تعیین شد و در نهایت روند تغییرات تعداد روزهای هشدار و خطر در سالهای مختلف با تحلیل همبستگی با زمان بررسی شد. نتایج نشان داد تعداد روزهای پر تنش و بحرانی دارای یک روند افزایشی است که از سال 2007 به بعد این روند افزایشی، شدت بیشتری گرفته است. تحلیل ماهانه نشان داد در ماه های می- اکتبر استان مازندران روزهای همراه با هشدار وجود دارد و دامهای سنگین تحت استرس دما و رطوبت خواهند بود اما روزهای همراه با تنش خطر در ماه های جون-آگوست به وقوع میپیوندد. نتایج تحلیل روند نشان داد که در سالهای اخیر روزهای همراه با تنش خطر رشد بیشتری نسبت به روزهای همراه با هشدار دارند که این نشاندهنده یک زنگ خطر جدی برای صنایع دام استان میباشد. چه بسا که در آینده ممکن است شاهد روزهای همراه با تنش شرایط اضطراری باشیم که این منجر به مرگ گسترده دامهای سنگین خواهد شد.

لینک کمکی