فایل رایگان بررسي علل رويکرد سدزدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل رويکرد سدزدايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سدها نیز مانند سایر سازه های بزرگ برای هدفهای مختلفی ساخته میشوند. چنانکه امروزه با پیشرفت تمدنها و نیاز به آب بیشتر برای شرب، بهداشت، آبیاری زمینهای کشاورزی، استفاده در صنعت، کنترل سیلاب، کشتیرانی، بهبود کیفیت آب، کنترل رسوب رودخانه ها و تولید برق، از جمله رویکردهای سدسازی می باشند. سدزدایی در کشورهایی که دوران سدسازی شتابان را پشت سر نهادهاند، محصول نگرش توسعه پایدار میباشد. زیرا کلیه وجوه احداث چنین سازه هایی به طور کامل دیده نشده است. در چند دهه اخیر با توجه به شرایط موجود و تامین منابع آب کشور احداث سد بر روی رودخانه ها یکی از برنامه های اصلی کشورمان شد و با احداث سدهای ذخیرهای بزرگ و کوچک قسمت اعظمی از جریانهای آبی مهار شد و این در حالی است که در سدهای ایران مشکلاتی نظیر بیابانزایی در پایین دست شکل گرفته که حاصل ارزیابی غلط از شرایط اقلیمی منطقه است. پژوهش حاضر به فایل رایگان بررسي علل رويکرد سدزدايي در دنیا و بررسی این علل در ایران و همچنین دلایل و تاریخچهای در پیرامون این مبحث پرداخته شده است و روند کنونی سدزدایی در ایالات متحده ارایه شده است. در نهایت با توجه به شرایط فعلی منابع آبی و تغییرات اقلیمی ایران مقایسه ای تطبیقی صورت نیز گرفته است.

لینک کمکی