فایل رایگان بررسي مسايل رودخانه ي سياه رود در محدوده ي شهر قائم شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مسايل رودخانه ي سياه رود در محدوده ي شهر قائم شهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رودخانه ها نقش بسیار مهمی در شکلگیری شهرها بر عهده داشته اند. با گذشت زمان رودخانه های شهری نقشهای اجتماعی، تفریحی، توریستی و صنعتی برای کسب درآمد و بالا رفتن سطح استاندارهای زندگی شهری نیز یافتند. در سالهای اخیر با فزایش جمعیت شهری، توسعه شهری نیز بیشتر شده و موجب پیشروی زیرساختهای شهری به سمت کوهپایه ها و حریم رودخانه ها و سیلاب دشتها شده است. این پیشرویها سبب تغییرات اکولوژیکی عظیمی برای زیستگاه های شهری از جمله رودخانه های شهری میشود. هدف از این پژوهش بررسی مسایل و مشکلات توسعه شهری بر رودخانه ی سیاهرود در محدوده شهری قائم شهر میباشد. از اینرو با انجام بازدیدهای میدانی و استفاده از مطالعات انجام شده درخصوص رودخانه های شهری، میتوان بیان نمود عدم توجه به ایجاد فضای ساحلی و حریم مسیل، ایمنیسازی سواحل رودخانه سیاهرود بدون در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی و ژینایی صورت گرفته به طوری که در محدوده مورد مطالعه، رودخانه فقط به عنوان یک مجرا دیده میشود. همچنین ورود فاضلابهای شهری و زباله به داخل رودخانه سبب آلودگی آب و بستر رودخانه شده است.

لینک کمکی