فایل رایگان بهسازي آب بندان جهت انجام کشت دوم و مقايسه مقدار نشت ديواره با استفاده از نرم افزار seep/w

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهسازي آب بندان جهت انجام کشت دوم و مقايسه مقدار نشت ديواره با استفاده از نرم افزار seep/w :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت سبب کاهش مصرف سرانه آب و همچنین نیاز به افزایش تولید غذا شده است. تراکم جمعیت در شمال کشور و همچنین بالا بودن نیاز آبی اراضی شالیزاری موجب شده است تا محققین و مسولین به دنبال راهکارهایی برای صرفه جویی مصرف آب و استفاده کارآمد از منابع آب یعنی رودخانه ها، آبهای زیرزمینی و آب بندانها باشند. از این رو استفاده حداکثری از آب بندانها با اصلاح ابعاد آن جهت آبگیری بیشتر برای انجام کشت دوم مورد بررسی قرار گرفت. مقدار نشت دیواره قبل و بعد از اصلاح با استفاده از نرم افزار seep/w مورد بررسی قرار گرفت که خروجی نرم افزار نشان از افزایش 22/6 درصدی پس از افزایش عمق آب بندان دارد.

لینک کمکی