فایل رایگان تاثير تغيير اقليم بر طرح هاي زهکشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تغيير اقليم بر طرح هاي زهکشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با صنعتی شدن جوامع در چند دهه ی اخیر باعث افزایش گازهای گلخانه ای شده است. این افزایش سبب گرمتر شدن جو کره ی زمین میشود. طراحی یک سیتم زهکش کارا و با عملکرد مناسب، همچنان به عنوان به عنوان چالشی قابل توجه بر جا مانده است به ویژه اثرات ناشی از تغییر اقلیم و توسعه شهری مورد تاکید بسیاری از محققین قرار گرفته، چرا که میتوانند افزایش قابل توجه در فراوانی و بزرگی سیل شهری در بسیاری از مناطق جهان ایجاد نماید. در این پژوهش از مطالعه مروری مقالات متنوع استفاده شده که از مدلهای گردش عومومی AOGCM با نام HadCM3، LARSE-WG تحت سناریوهای A1، B1، A1B و شبکهی عصبی NARX و HELP3 استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان داد که حجم بارش در شرایط تغییر اقلیم کاهش و دما افزایش مییابد. تراز آب زیرزمینی افت خواهد کرد و اگر این شرایط از نظر تخلیه و تغذیه بر آبخوان حاکم باشد، احتمال افت بیشتر آبخوان در بازه های زمانی طولانی تری را شاهد خواهیم بود.

لینک کمکی