فایل رایگان روشهاي متداول ريزمقياس نمايي پارامترهاي اقليمي در بررسي اثرات تغييراقليم بر منابع آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روشهاي متداول ريزمقياس نمايي پارامترهاي اقليمي در بررسي اثرات تغييراقليم بر منابع آبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تغییرات الگوهای اقلیمی ممکن است فرایندهای هیدرولوژیکی، منابع آب موجود و آب در دسترس برای کشاورزی، شرب، صنعت، زندگی آبزیان و حتی نیروهای برق آبی را تحت تاثیر قرار دهد. پیشبینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در سطح جهانی تحت سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی با عنوان مدلهای گردش عمومی جو انجام میشود اما برای استفاده از این داده ها در سطح منطقه ای و ارزیابی اثرات آنها بر منابع مختلف نیاز به ریز مقایس نمایی این داده ها جهت استفاده در مقیاس محلی میباشد. در این پژوهش در ابتدا به بررسی روشهای متداول ریزمقاسنمایی پارامترهای مهم تغییرات اقلیمی پرداخته شده و سپس کارایی هریک از مدلها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی