فایل رایگان روشهاي نوين آبياري با کمترين هدر رفت منابع آبي و بالاترين کارآيي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روشهاي نوين آبياري با کمترين هدر رفت منابع آبي و بالاترين کارآيي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش جمعیت و نیاز فزاینده به مواد غذایی و به دلیل قرارگیری کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان، همچنین محدود بودن منابع آب و بالا بودن میزان تبخیر، مساله بحران آب یکی از عمده ترین مسائل در کشور محسوب میشود. آب مهمترین نهاده تولیدی کشاورزی و سرمایه ملی هر کشور محسوب میشود. محدودیت منابع آبی در اثر شیوه های نادرست آبیاری باعث شده توان تخصصی بیشتری جهت افزایش کارآیی آب به کار برده شود. لذا استفاده از مدیریت صحیح آبیاری در کشاورزی میتواند یکی از مهمترین و اساسیترین راهکارهای مقابله با بحران آب محسوب شود. روشهای مختلف آبیاری شامل سطحی، تحت فشار و زیرزمینی جهت افزایش راندمان و به دنبال آن افزایش محصول به کار گرفته شده است که انتخاب هریک از روشهای فوق بستگی به موقعیت مکانی و نوع محصول دارد. فایل رایگان روشهاي نوين آبياري با کمترين هدر رفت منابع آبي و بالاترين کارآيي به دو دسته آبیاری قطرهای و بارانی تقسیم شده که موجب افزایش راندمان آبیاری میشوند.

لینک کمکی