فایل رایگان مباني طراحي جزاير مصنوعي و مروري بر پروژه پالم جميرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مباني طراحي جزاير مصنوعي و مروري بر پروژه پالم جميرا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یک جزیره مصنوعی، قطعه زمینی است که از همه طرف با آب احاطه شده است و با استفاده از نیروی انسانی و بدون دخالت عوامل طبیعی با استفاده از فناوریها و ماشینآلات پیشرفته ساخته شده است. این گزارش مجموعه ای از جزئیات مربوط به روند ساخت و ساز در جزیره مصنوعی مانند بازسازی زمین، لایروبی، آماده سازی بسترخاک، بتن ریزی زیر آب به علاوه ی چالشها و مزایای مختلف آنها است. ساخت جزیره مصنوعی با بازسازی زمین، گسترش جزایر موجود، ترکیب گروه کوچکی از جزایر و دپوکردن مواد مختلف بر روی بستر دریا یا اقیانوس انجام میشود. در دوره های باستانی، این جزایر با قرار دادن شمع بر بستر دریاچه و ایجاد سنگ چین بر روی صخره ای مرجانی ساخته میشدند اما در حال حاضر جزایر مصنوعی با استفاده از فن آوریهای جدید بنا میشوند و روند بازسازی زمین یکی از روشهای رایج در این حوزه است. مدتها است از منابع طبیعی به عنوان منبع انرژی استفاده می کنیم که امروزه این امر ما را در یک مرحله آسیب پذیر نسبت به بسیاری از منابع طبیعی غیر قابل تجدید قرار داده است. جزیره مصنوعی میتواند کمک زیادی در استخراج منابع طبیعی به خصوص منابع غیر قابل تجدید داشته باشد که میتواند در حفاظت از محیط زیست نقش موثری را ایفا کند. امروزه مردم از فعالیتهای تفریحی استقبال میکنند و ساختن جزیره مصنوعی میتواند در ایجاد زمینه برای این فعالیتها و گردشگری کلان بسیار مفید باشد. به عنوان مثال جزیره پالم واقع در شهر دوبی در امارات متحده عربی یک نمونه مناسب برای معرفی و تحلیل این نوع از جزایر است.

لینک کمکی