فایل رایگان مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثرات برداشت مصالح شن و ماسه بر مورفولوژي رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص اثرات برداشت مصالح شن و ماسه بر مورفولوژي رودخانه ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شن و ماسه منابع مهمی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی هستند، از این رو برداشت شن و ماسه از بستر و کناره های رودخانه ها بهواسطه نیازهای انسانی برای ساخت بتن و ساخت و ساز انجام میشود که تاثیرات مثبت و منفی بر رودخانه ها و محیط اطراف آن خواهد داشت. تغییر شکل رودخانه، به هم خوردن رژیم آبی رودخانه و انحراف مسیر آب از جمله این آثار محسوب میشود. اگر استخراج شن و ماسه تحت شرایط و مدیریت مناسب انجام شود، آثار منفی آن کاهش یافته و میتواند تاثیرات مثبتی نیز به همراه داشته باشد. مطالعات متعددی در مورد اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها صورت گرفته است که در این پژوهش به مرور برخی از این مطالعات در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.

لینک کمکی