فایل رایگان نظام آبياري در شبکه آبياري تجهيز و نوسازي شده روستاي محمد آباد گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظام آبياري در شبکه آبياري تجهيز و نوسازي شده روستاي محمد آباد گرگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کشور ایران در منطقه ای با اقلیم خشک و کم باران در جهان واقع شده است و مساله آب همواره از نگرانیهای ساکنین غالب مناطق ایران بوده است. به عبارت دیگر، تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی عبارت از عملیات عمرانی است که در آن اراضی سنتی به شکل منظم هندسی آرایش مییابد. تجهیز و نوسازی اراضی زارعین را در یکپارچه نمودن قطعات زراعی کمک می نماید. در این پژوهش که مبتنی بر مشاهدات میدانی و مصاحبه حضوری با معتمدین محلی بوده، به نحوه تقسیم آب کشاورزی و طرح یکپارچه سازی در روستای محمد آباد از توابع شهرستان گرگان پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکچارچه سازی باعث کاهش هزینه تولید برنج در روستای محمد آباد میباشد. در اراضی که به طور منظم یکپارچه سازی شده است، شیوه آبیاری و نیز توزیع مناسب و کنترل شده آب و سایر عملیات زراعین با بیشترین اثر بخشی صورت پذیرفته و در عین حال با سهولت و با کمترین نیروی انسانی انجام میگیرد.

لینک کمکی