فایل رایگان ارائه چارچوب مقايسه اي اقدامات حمايتي دو کشور ايران و آلمان از بنگاه هاي کوچک و متوسط SME s

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه چارچوب مقايسه اي اقدامات حمايتي دو کشور ايران و آلمان از بنگاه هاي کوچک و متوسط SME s :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در کشور آلمان؛ نهادهای حمایتی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، آژانس کار فدرال و بانک سرمایه گذاری آلمان حامی بنگاه های کوچک و متوسط در سطح فدرال هستند که انواع خدمات آموزشی، مشاورهای و تامین مالی را به همراه برنامه های ایالتی ارائه می دهند. بررسی این برنامه های مختلف حمایتی ارائه شده ازسوی نهادها نشان می دهد که ساختار مناسب تامین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده نگر و مبتنی بر مشتری، حمایت از نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه و همچنین آموزش های فنی و حرفه ای قوی از دلایل اصلی موفقیت برنامه های حمایتی بنگاه های کوچک و متوسط در آلمان است. همچنین بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران سه مولفه 1. دریافت تسهیلات از بانک ها 2. ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه ازبازار غیررسمی 3. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از 21 مولفه شناسایی شده به عنوان سه مولفه اول تاثیرگذار در حمایت و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط ارزیابی گردیده است که در نهایت این سه مولفه به عنوان چارچوب مقایسه ای سیاست ها و برنامه های دو کشور ایران و آلمان در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی