فایل رایگان ارتقاي انگيزش سازماني با ايجاد تعادل بين نيازهاي روانشناختي و بهبود مهارت خودتنظيمي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتقاي انگيزش سازماني با ايجاد تعادل بين نيازهاي روانشناختي و بهبود مهارت خودتنظيمي کارکنان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

نیروی انسانی هر شرکت جزء منابع کلیدی و مهم آن به شمار می آید و شرکت ها در صدد هستند با افزایش کارایی نیروی انسانی خود، بهره وری سازمان را افزایش داده و بتوانند در بازار رقابتی به حیات خود ادامه دهند. بنابراین در اغلب شرکت ها انگیزه بخشیدن به کارکنان جزو اولویت های مدیریتی است، اما در دنیای عمل همواره این سئوالات پیش می آید: چرا با وجود انواع سیستم های تشویقی و پاداشی، انگیزه بخشیدن به کارکنان همچنان به عنوان چالشی بزرگ برای مدیران و سازمان ها به قوت خود باقی مانده است چگونه میتوان برای کارکنان سازمان انگیزش ایجاد نمود چرا استفاده از پاداش های نقدی به تنهایی نمی تواند برای افراد انگیزش ایجاد کند و پس از مدتی کارکرد خود را از دست می دهد تئوری های متعددی در مورد انگیزش کارکنان درعلوم روانشناختی و مدیریتی وجود دارد، از آن جمله تلاش های بسیاری از تحقیقات قبلی می باشد که بر دو نوع انگیزش تمرکز داشته اند: انگیزش درونی و انگیزش بیرونی. منشا انگیزه های درونی، درون فرد است و به احساس درونی فرد در حین کار و انجام وظایف بر می گردد. احساسات، پیشرفت، چالشی بودن، انجام کامل کار و مسئولیت پذیری از جمله عوامل انگیزشی درونی است. انگیزه های بیرونی ملموس و مشهود بوده و توسط عوامل خارجی (افراد دیگر یا سازمان) به فرد داده می شوند. حقوق و مزایا، ترفیع یا ارتقاء، پست و منزلت، نمونه هایی از انگیزه های بیرونی قابل توجه در سازمان های امروزی است. پاداش های نقدی یکی از عوامل بیرونی نامطلوب به شمار می آیند، اما به دلیل سهولت دسترسی به عنوان اصلی ترین عامل انگیزش کارکنان شناخته می شوند. بیشتر سازمان ها برای پاداش دهی این روش را انتخاب می کنند و یا تعدادی از مدیران، عواملی که برای خود آنها ایجاد انگیزش می کند را برای کارکنان پیشنهاد می دهند؛ اما در عمل انگیزش یا اصلا ایجاد نمی شود و یا به صورت موقتی خواهد بود. سازمان ها جهت ایجاد انگیزش مثبت باید زمینه را برای رشد نیازهای روانشناختی کارکنان فراهم نمایند و به بهبود خود تنظیمی کارکنان کمک نمایند. سازمان ها باید به افراد آموزش دهند تا در صورت داشتن انگیزش کم یا نامطلوب، بتوانند سطح انگیزش خود را تشخیص داده و بهبود دهند. ایجاد انگیزش مثبت و پایدار با آموزش سه مهارت به کارکنان امکان پذیر است: تشخیص دیدگاه انگیزشی حال حاضر فرد، تصمیم به تغییر در جهت هدف و بازگشت و تفکر.

لینک کمکی