فایل رایگان ارزش طول عمر مشتريان و مدل هاي مرتبط با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزش طول عمر مشتريان و مدل هاي مرتبط با آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

امروزه با رقابتی شدن بازارها، نقش مشتری در موفقیت و ماندگاری سازمان ها بیش از پیش شده است و تعامل شرکت ها با مشتریان به طور قابل توجهی تغییر یافته است. یکی از چالش های مهم در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های مشتری محور، شناخت مشتری و درک تفاوت و رتبه بندی آنها و تخصیص بهینه منابع به آنها است. یکی از روش ها و معیارهای شناسایی مشتریان، ارزش طول عمر مشتریان است که براساس آن ارزشی که مشتری برای شرکت ایجاد می کند را مشخص می کند؛ بنابراین در این مقاله جهت آشنایی با مفهوم ارزش طول عمر مشتریان و مدل های مربوط به آن، به صورت مروری به این موضوع مهم پرداخته می شود

لینک کمکی