فایل رایگان ارزيابي استراتژي بازاريابي آنلاين با رويکرد AHP مطالعه موردي شرکت پخش سايه سمن (سن ايچ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي استراتژي بازاريابي آنلاين با رويکرد AHP مطالعه موردي شرکت پخش سايه سمن (سن ايچ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

تجارت الکترونیک از جمله تجارت هایی است که بخصوص در ارتباط بین سازمان ها و مشتریان به صورت مستمر در حال افزایش می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی استراتژی غالب وب سایت شرکت پخش سایه سمن بر اساس بازاریابی الکترونیک می باشد. بنابراین از تعدادی از خبرگان ( 15 نفر) این شرکت در قالب پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شده است. به منظور تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. در بررسی و اولویت بندی شاخص ها و مولفه ها مشخص گردید که در حالت کلی در بعد مورد بررسی گزینه های بازاریابی رابطه ای( 0,41 )، مبتنی بر دانش( 0,22 )، مبادله ای( 0,2 )، پایگاه داده( 0,17 ) به ترتیب بالاترین تا پایین ترین اولویت را در بین متغیر های مورد بررسی داشته اند. همچنین در مولفه های مورد بررسی مولفه های قابلیت بازار( 0,38 )، بلوغ کسب و کار( 0,3 )، اقتصادی( 0,2 )، عملکردی( 0,12 ) به ترتیببالاترین تا پایین ترین اولویت را در بین متغیر های مورد بررسی داشته اند.

لینک کمکی