فایل رایگان ارزيابي خطاهاي شناختي در تصميم گيري استراتژيک مديران براي به کار گيري منابع انساني در شرکت هاي خصوصي فعال در صنعت فولاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي خطاهاي شناختي در تصميم گيري استراتژيک مديران براي به کار گيري منابع انساني در شرکت هاي خصوصي فعال در صنعت فولاد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان ارزيابي خطاهاي شناختي در تصميم گيري استراتژيک مديران براي به کار گيري منابع انساني در شرکت هاي خصوصي فعال در صنعت فولاد بود. این تحقیق با هدف بررسی میزان بهره وری نیروهای سازمانی در چند شرکت خصوصی وابسته به فولاد تهیه شده است. این پژوهش یک نمونه مطالعه موردی با بررسی منابع موجود در شرکت ها بود که براساس ریسک پذیری و استراتژی های رفتاری با الگوهای جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی میزان کارآمدی نیروها، عملکرد نفرات بازنشسته و نیروی جوان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، مدیران باید بتوانند به خوبی درباره کیفیت تصمیمات تحقیق و به تشخیص برخی از خطاهای جدی فکر کنند. در حقیقت، ظرفیت تفکر انتقادی یک دارایی مهم برای هر استراتژیست کسب و کار است که باعث از بین بردن توهم ها و در مقابل درک واقع گرایانه از موفقیت و شکست کسب و کار می شود. همنچنین مشخص شد، مدیران و تحلیل گران نباید همیشه دلایل موفقیت یا شکست سازمان ها را به صورت کلیشه ای به تمام مولفه های مدیریتی آن تعمیم دهند. بایستی برخی از توهمات اشتباه شناسایی شوند و سپس با استفاده از این بینش می توان تفکر ناقص را با یک روش دقیق تر برای رسیدن به تصمیمات استراتژیک جایگزین کرد. در اینجا تصور می شد گروه با انرژی بالاتر و جوان تر می توانند با تکیه بر دانش فردی به موفقیت بیشتری نسبت به افراد با تجربه بالاتر اما بازنشسته دست یابند، ولی نتایج نشان داد مجموعه ای که متشکل از هر دو گروه باشد نتایج بهتری در زمینه کسب و کار کسب خواهند کرد. می توان بیان نمود تعصبات و دیدگاه های مطلق گرایانه مدیراننمی توانند منجر به پیروزی در کسب و کار شوند و مدیران و مشاوران استراتژیک باید انتقادات از استراتژیک های خود را درک کنند و به دنبال دیدگاه های متفاوت درباره نیاز صنعت باشند

لینک کمکی