فایل رایگان ارزيابي و تحليل ريسک معماري سرويس گرا در سازمان هاي فناوري اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و تحليل ريسک معماري سرويس گرا در سازمان هاي فناوري اطلاعات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، مدیریت ریسک یه یکی از عوامل مهم و حیاتی در سازمان های فناوری اطلاعات، تبدیل شده است. دلیل این اهمیت، استفاده از معماری سرویس گرا است. بدین صورت که پیاده سازی و استفاده از معماری سرویس گرا و اهمیت و نقش هدایت آن در سیستم های حساس تجاری، امروزه به طرز چشمگیری در سازمان های فناوری اطلاعات، افزایش یافته است. هدف از این مقاله معرفی و بررسی، این سبک از معماری فناوری اطلاعات و تحلیل امنیت آن، سپس مدیریت، ارزیابی، و تحلیل ریسک آن در سازمان های فناوری اطلاعات می باشد. در این مقاله همچنین به تحلیل ریسک این معماری در یکی از سازمان های فناوری اطلاعات وابسته به بانک می پردازیم

لینک کمکی