فایل رایگان استراتژي سمان در مذاکرات تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استراتژي سمان در مذاکرات تجاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

انسان موجودی اجتماعی است که یکی از نیازهای آنداشتن ارتباط و زیستن با دیگران است. دراین بین مذاکره رایج ترین و مهم ترین وسیله برقراری ارتباط بین آنهاست. مفهوم مذاکره در فرهنگ های مختلف متفاوت است و عوامل متعددی بر نوع نتیجه آن تاثیرگذار هستند. در برخی فرهنگ ها مذاکره صرفا برای رسیدن به تفاهماتی که منجر به عقد قرارداد شوند انجام می پذیرند و در برخی دیگر مذکرات با هدف بهبود ارتباطات بلندمدت بین دو گروه انجام می شوند. کلانتری و همکاران 1397 تفاوت های فرهنگی و بالخصوص نوع دید و نگرش فرهنگ ها به زمان موجب می شود که افراد رویکردهای متفاوتی در مذاکره داشته باشند، که این تفاوت ها در مذاکرات بین المللی پر رنگ تر وتاثیرگذارتر است. عدم شناخت کافی از تفاوت های فرهنگی، ریشه بسایری از چالش ها و سوء تفاهمات در ارتباطات و مذاکرات فرهنگی در تجارت بین الملل می باشد. این تحقیق درصدداست تا به بررسی تاثیر زمان در امر مذاکره وسایر عوامل موثر بر این امر بپردازد.

لینک کمکی