فایل رایگان استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعت بزرگ ترین نوآوری عصر جدید محسوب می شود، زیرا تاثیرهای اجتماعی، اقتصادی و علمی اثربخشی داشته است. بازاریابی آنلاین جنبه های فنی و خلاقانه اینترنت مانند طراحی، توسعه، تبلیغات و فروش را در هم می آمیزد. بازاریابی آنلاین شامل متد اصطلاحات بازاریابی درونگرا است و شما به کمک اینترنت جذب مخاطب را انجم می دهید. آن هم در یک مقیاس بزرگ، با استفاده از اینترنت استراتژی بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط آنها حاصل می شود. این استراتژی ها مربوط به این سوال هستند که چگونه اهداف می توانند عملی گردند. موفقیت طرح بازاریابی به کارایی استراتژی بازاریابی بستگی دارد. استراتژی می تواند برای هریک از عناصر آمیخته بازاریابی تعیین گردید. در واقع استراتژی بازاریابی شامل متغیرهای متفاوتی است که شرکت می تواند آنها را کنترل کند یا خود را با متغیرهای غیر قابل کنترل وفق دهد تا بصورتی مناسب به اهدافش نائل شود. آن گروه از متغیرها که قابل کنترل است مربوط به امکانات و اختیارات درونی شرکت می شوند و گروه دیگری که قابل کنترل نیستند متغیرهای محیطی شامل تقاضا، نیروهای رقابت، ساختار توزیع، قوانین، بازاریابی هزینه های غیر بازاریابی می باشند.

لینک کمکی