فایل رایگان امکان سنجي انتشار چک الکترونيک در نظام حقوقي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي انتشار چک الکترونيک در نظام حقوقي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین ابزار پرداخت غیر نقدی، بوده و قائم مقام پول است. چک در تجارت و داد و ستد های بین تجار و حتی غیر تجار نقش عمده ای را در پرداخت و انتقال وجوه ایفا می کند. باتوجه به حجم زیاد چک هایی که روزانه در ایران مورد استفاده قرار می گیرند لازم است که چه در زمینه ی سرعت و چه دقت این سیستم ترقی داده شود. زیرا چک الکترونیکی بهترین ابزار برای این منظور است. لذا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باید با جلب اطمینان واعتماد کامل مردم باشد و بهترین وسیله برای اعمال چنین سیاستی حمایت کامل حقوقی و جزایی از چک است. در این مقاله ابتدا با مفاهیم چک الکترونیک و امضای دیجیتال و سیستم پایای چک الکترونیکی آشنا شده و در ادامه شرایط لازم جهت انتشار چک الکترونیکی در نظام حقوقی ایران معرفی می شود. روش این مقاله از نوع کتابخانه ای می باشد.در چک های الکترونیکی باید شرایط شکلی و ماهیت چک رعایت گردد. چک های الکترونیکی از ویژگی هایی مانند رمزنگاری کلید عمومی، امضای دیجیتالی، رمزگذاری، احراز هویت، رایگان بودن، مجاز شناسی، امنیت، محرمانگی، جامعیت برخوردار بوده و از دوباره خرج شدن جلوگیری می کند.

لینک کمکی