فایل رایگان بازارسازي فرهنگي؛ درآمدي بر طراحي الگوي هويت برند با تمرکز بر نوشت افزار ايراني اسلامي (ايران نوشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازارسازي فرهنگي؛ درآمدي بر طراحي الگوي هويت برند با تمرکز بر نوشت افزار ايراني اسلامي (ايران نوشت) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت برند و برندسازی بر کسی پوشیده نیست. برای داشتن برندی قدرتمند با حداکثر ماندگاری در ذهن، نیازمند به یک ریشه قدرتمند است این ریشه همان هویت برند است. هویت برند همان چیزی است که تصویر برند را شکل می دهد و موفقیت مدیر برندیگ شرکت به انطباق حداکثری هویت خودساخته با تصویر شکل گرفته وابسته است. ایجاد هویت برند نیازمند یک نظریه و دقت نظر در فرایند تدوین خود است. میتوان هویت را به دو قسمت مشهود (نقاط تماس) و نامشهود (مفهومی) تقسیم بندی کرد. مهم ترین نظریه در حوزه طراحی الگوی هویت برند (نامشهود) منشور شش وجهی کاپفرر است که شرکت های زیادی با توجه به این منشور، هویت خود را تدوین کرده اند و کنترل می کنند. ایران نوشت به عنوان یک برند فرا سازمانی که خود دارای جایگاهی خاص در صنعت نوشت افزار کشور است از نیاز به هویت برند مستثنا نیست و لازم است تا با رعایت اصول برندسازی، هویت خود را بعد از پنج سال از تاسیس خود تدوین و در جهت قوام بخشی به جایگاه خود استفاده و پایش دائمی کند. در این مقاله سعی شده تا با مروری بر اهم مطالب برندسازی، هویت برند، صنعت نوشت افزار و اقتضائات فرهنگی ایراننوشت، مسیر را برای طراحی الگوی هویت برند نوشت افزار ایرانی (ایران نوشت) هموار نمود و ایده هایی را مطرح کرد.

لینک کمکی