فایل رایگان بازاريابي عصبي: بررسي تاثير عنصر رنگ برقصد خريد بشقاب هاي ميناکاري شده بااستفاده از ابزار EEG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازاريابي عصبي: بررسي تاثير عنصر رنگ برقصد خريد بشقاب هاي ميناکاري شده بااستفاده از ابزار EEG :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثر محرک رنگ بشقاب های میناکاری شده بر تغییرات توان باند فرکانسی تتا، آلفا و بتای امواج مغزی و مقایسه آن ها در رنگ ترجیحی مصرف کنندگان با سایر رنگ ها بود تا به این سوال پاسخ داده شود که فعالیت بیوالکتریک قشر مغز تحت تاثیر عنصر رنگ ترجیح داده شده برای خرید در مقایسه با سایر رنگ ها چگونه تغییر می کند. به این منظور الکتروانسفالوگرافی در دو ناحیه F4,F3 طی مشاهده ویدئوی تجاری مربوط به بشقاب میناکاری شده در چهار رنگ آبی، زرد، سبز و قرمز ثبت شد. آزمودنی های پژوهش شامل 22 داوطلب بودند 11 زن و 11 مرد با میانگین سنی 25سال که رنگ ترجیحی آن ها آبی و آخرین انتخاب آن ها زرد بود. داده ها با استفاده از سیستم بایوفیدیک 2000 ایکس پرت قابل حمل، دو کاناله حین نمایش ویدوئی مربوط به بشقاب های میناکاری شده ثبت شد. همچنین از آزمودنی ها خواسته شد تا رنگ ترجیحی خود را که قصد خرید آن را دارند یک بار قبل از آزمون براساس پرسش نامه ترجیح رنگ و یک بار بعد از نمایش ویدئو، انتخاب نمایند. در نهایت با استفاده از نرم افزار متلب 2018 نویز امواج حذف شده و توان باند فرکانسی تتا، آلفا و بتا دردونطقه F4,F3 استخراج شد و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 با روش تحلیل واریانس ویژه داده های تکراری متغیرهای پژوهش در رنگ ترجیحی غیر ترجیحی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رنگ بشقاب های میناکاری شده اثر معناداری بر تغییرات توان باند فرکانسی تتا، آلفا و بتا امواج مغزی نداشت.

لینک کمکی