فایل رایگان بررسي اثربخشي سبک رهبري تحول آفرين در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي سبک رهبري تحول آفرين در سازمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

امروزه سازمان های موفق جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، توجه ویژه ای به توانمندسازی و ارتقای عملکرد نیروی انسانی خود دارند. محققان و صاحب نظران حوزه کسب و کار، مسیر رسیدن به مزیت های استراتژیک سازمان را نتیجه استفاده بهینه از پتانسیل های انسانی متعهد و نمونه می دانند و برای رسیدن به این مهم، به شیوه های نوین و ابتکاری دست زده اند. در این راستا، سبک رهبری تحول آفرین امروزه توانسته است به جایگاه رفیعی دست یافته و در عرصه های نظری و عملی، اعتبار بالایی به دست آورد. در این تحقیق سعی شده است با مروری بر تحقیقات انجام شده در حوزه رهبری تحول آفرین، تاثیر این عامل بر جنبه های مختلف نیروی انسانی سازمان بررسی گردد. در همین راستا با جستجوی مقالات مرتبط با موضوع فوق در پایگاه های علمی، حدود 20 مقاله استخراج و جهت داده کاوری مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیقات هر کدام از منظری نو به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نیروی انسانی سازمان پرداخته اند که در نتیجه دسته بندی این تاثیرات و حذف موارد تکراری، مشخص گردید رهبری تحول آفرین تاثیر مثبتی بر رشد و ارتقای توانمندی های روانشاختی کارکنان، گرایش به نوآوری در سازمان، افزایش هوش و یادگیری سازمانی، رشد مسئولیت اجتماعی سازمان، آمادگی برای تغییر سازمانی، ارتقای رفتار شهروند سازمانی، چابکی منابع انسانی، کاهش سکوت سازمانی، افزایش کیفیت زندگی کاری، افزایش تعهد عاطفی کارکنان دارد.

لینک کمکی