فایل رایگان بررسي ارتباط بين ناهماهنگي شناختي پس از خريد و رفتار خريد آني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط بين ناهماهنگي شناختي پس از خريد و رفتار خريد آني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه درک رفتار مصرف کنندگان و نحوه اتخاذ تصمیم آنها و فرایندی که در این بین طی می کنند، اهمیت زیادی یافته و مورد توجه اقشار متفاوتی از ذینفعان از جمله بازاریابان قرار گرفته است. طبق پژوهش های پیشین در حوزه رفتار مصرف کننده، یکی از عناصر بسیار مهم و تاثیرگذار در رفتار مصرف کننده، ناهماهنگی شناختی می باشد که این پدیدهمی تواند ادراک و برداشت مصرف کننده نسبت به تصمیم و انتخابی که انجام داده است را تحت تاثیر خود قرار دهد، این مسئله به خصوص در مورد نوع خاصی از خرید که تحت عنوان خرید آنی شناخته می شود، روی می دهد که دارای ویژگی هایی از جمله آنی بودن، بدون برنامه ریزی بودن و عدم شناخت اولیه نسبت به محصول می باشد، لذا در این پژوهش سعی شده است به صورت توصیفی رابطه بین تمایل به خرید آنی و تاثیر آن بر تجربه ناهماهنگی شناختی توسط مصرف کننده، مورد بررسی قرار گیرد

لینک کمکی