فایل رایگان بررسي استراتژي هاي بازاريابي خريد آنلاين بر ارزيابي پس از خريد در فروشگاه اينترنتي ديجي کالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي استراتژي هاي بازاريابي خريد آنلاين بر ارزيابي پس از خريد در فروشگاه اينترنتي ديجي کالا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

پژوهش پیشرو با هدف شناخت متغیرهای استراتژی های بازاریابی خرید آنلاین، ریسک های کیفیت و امنیت خرید آنلاین، اعتماد مشتری به خرید آنلاین، تصمیم به خرید آنلاین و ارزیابی پس از خرید آنلاین در فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و رویکرد تحقیقاتی، از نوع تحقیقات توصیفی است. روش گردآوری داده به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده است. در مطالعات کتابخانه مقالات منتشر شده در این حوزه بررسی شده است و پس از مطالعات انجام شده، یک مدل مفهومی برای روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ارائه گردیده است. بررسی های مطالعات نشان می دهد، استراتژی های بازاریابی خرید آنلاین بر ارزیابی خرید تاثیر گذار است و نقش میانجی ریسک های کیفیت خرید آنلاین، ریسک های امنیت خرید آنلاین، اعتماد مشتری به خرید آنلاین و تصمیم به خرید آنلاین در این رابطه مورد تایید قرار گرفت. در آخر بر اساس مطالعات گذشته مدل مفهومی برای تایید ارتباط های فوق و مطالعات آتی پیشنهاد گردید.

لینک کمکی