فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هاي کارآفريني بر خودکارآمدي فعاليت هاي کارآفرينانه با تاکي بر نقش سرمايه انساني در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آموزش هاي کارآفريني بر خودکارآمدي فعاليت هاي کارآفرينانه با تاکي بر نقش سرمايه انساني در بين دانشجويان دانشگاه هاي شهر زنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

آموزش عالی از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجادمهارت ها و توانایی ها مورد نیاز در خصوص کارآفرینی، زمینه سازی فرهنگی و توسعه و حمایت پژوهشی از کارآفرینی، مفاهیم کارآفرینی را به دانشگاه وارد می سازد و دانش، نگرش ومهارت دانشجویان را به سوی کارآفرینی و کارآفرین شدن سوق می دهد. در سال های اخیر گرایش به کارآفرینی به عنوان مهم ترین عامل پیش بینی کننده فعالیت های کارآفرینانه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده بان جهانی کارآفرینی به حساب می آید. همچنین خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل موثر و مهم می باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش های کارآفرینی بر خودکارآمدی فعالیت های کارآفرینانه با تاکید بر نقش سرمایه انسانی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان می باشد.

لینک کمکی