فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در محیط رقابتی امروزی بازارها بهشدت رقابتی شده و مشتریان مرکز اصلی توجه قرار گرفتند که باید برای وفاداری آنها اقدامات لازم را اتخاذ کرد. ارزش ویژه برند یکی از دارایی هایی است که هم باعث افزایش ارزش شرکت و هم وفاداری مشتریان می شود و شرکت ها می توانند در سایه ها آن منافع بیشتری کسب کنند بنابراین شرکت ها باید در جهت افزایش ارزش ویژه برند تلاش کنند که در این صورت می توانند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند یکی از راهکارهای کسب مزیت رقابتی و افزایش مشتریان وفادار از طریق بازاریابی حسی، تاثیر این شیوه بازاریابی بر شکل گیری و ارتقای ارزش ویژه ه برند می باشد؛ بنابراین در این پژوهش به صورت مروری به فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي حسي بر ارزش ويژه برند پرداخته شد. در این پژوهش ابتدا ادبیات نظری موردبررسی قرار گرفت و سپس به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شد نتایج بررسی ها حاکی از این است که از بین تاکتیک های بازاریابی حسی و آمیخته بازاریابی حسی، حس بینایی بیشترین تاثیر رابین تاکتیک ها و آمیخته دهان به دهان موثرترین در بین آمیخته های بازاریابی حسی می باشند؛ بنابراین شرکت ها از طریق بازاریابی حسی می توانند در اذهان عمومی برند خود را به یک برند برتر و باارزش تبدیل کنند

لینک کمکی