فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف کنندگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در دهه های گذشته، پایداری زیست محیطی در بالاترین سطح برنامه های بین المللی مطرح شده است و به عنوان یکی از عوامل اصلی نوآوری شناخته شده است. درنتیجه، تعداد شرکت هایی که محصولات سبز را تولید می کنند، به سرعت در حال رشد است و مصرف کنندگان علاقه بیشتری به این محصولات نشان داده اند در حدی که امروزه بازاریابی سبز به یک ابزار ضروری برای استراتژی کسب و کار پایدار تبدیل شده است و شرکت ها اقدامات بازاری سبز را برای دستیابی به عملکرد بهتر کسب و کار می پذیرند؛ بنابراین هدف این پژوهش، فایل رایگان بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد سبز مصرف کنندگان می باشد. در این پژوهش ابتدا به صورت مروری ادبیات نظری موردبررسی قرار گرفت و سپس به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان، موثر است و بین عناصر، عنصر ترفیع سبز بیشترین کارایی را دارد. همچنین نتایج مطالعات نشان داده است که بین عناصر آمیخته های بازاریابی سبز همبستگی مستقیم وجود دارد.

لینک کمکی