فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ويژه برند در رابطه بين فعاليت هاي بازاريابي رسانه اي و پاسخ مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ويژه برند در رابطه بين فعاليت هاي بازاريابي رسانه اي و پاسخ مشتري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اکثر مدیران آسیایی به برند سازی به چشم اکسیر به دام انداختن کالا ها نگاه می کنند. حرکت به سمت بالای زنجیره ی ارزش، جذاب به نظر می رسد چون باعث می شود شرکت های تولید گرا، توجه خود را معطوف به روابط مشتری نموده و الزامات قیمتی بوجود آورند. این تحقیق با هدف فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ويژه برند در رابطه بين فعاليت هاي بازاريابي رسانه اي و پاسخ مشتري انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اینترنتی بامیلو بود و تعداد 195 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه ای و پاسخ مشتری را میانجی گری می کند. در نهایت نتایج این تحقیق فهم ما را از پاسخ مشتری نسبت به ارزش ویژه مشتری و فعالیت های بازاریابی رسانه ای افزایش داد.

لینک کمکی