فایل رایگان بررسي تاثير استعداد تجاري بر عملکرد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استعداد تجاري بر عملکرد مديران شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از موضوعاتی که در شرکت های تجاری نیاز به سنجش و ارزیابی دارد استعداد تجاری مدیران است، به طرزی که تعیین سطح استعداد تجاری مدیران می تواند آینده تجاری هر کسب و کاری را تحت شعاع قرار دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش نشان می دهد سطح استعداد تجاری مدیران در شرکت نفت و گاز آغاجاری چگونه و چه مسیری را برای کسب و کار آن رقم زده است. با بررسی و مطالعه پژوهش های داخلی و خارجی پیشین سوالاتی مطرح شد که جهت رسیدن به پاسخ سوالات در ادامه تحقیق به تبیین و بررسی سطح استعداد تجاری مدیران، سطح عملکرد مدیران و بررسی استعداد تجاری مدیران بر عملکرد مدیران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پرداخته شده است برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و انتقال به نرم افزار SPSS سپس با استفاده از تحلیل آزمون t و تحلیل رگرسیون این فرضیات آزمون شد و شواهدی مبنی بر رد فرضیات مشاهده نشد. در ادامه به بحث و بررسی این فرضیات پرداخته شده است

لینک کمکی