فایل رایگان بررسي تاثير تعهدات زيست محيطي بر استراتژي هاي بازاريابي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تعهدات زيست محيطي بر استراتژي هاي بازاريابي سبز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در محیط پررقابت امروز، بسیاری از شرکت ها به منظور کسب منفعت اقتصادی و تثبیت موقعیت خود، پایبندی به تعهدات زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی را در الویت قرار داده تا با اتخاذ استراتژی های بازاریابی سبز تمام فعالیت های تولید و فروش خود را در راستای حمایت از محیط زیست هماهنگ نموده و از مزیت رقابتی و منافع حاصل از آن بهره مند شوند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای اسنادی انجام شده است، فایل رایگان بررسي تاثير تعهدات زيست محيطي بر استراتژي هاي بازاريابي سبز می باشد. ابتدا مفاهیم مربوط به بازاریابی سبز و تهعدات زیست محیطی تشریح شده است، سپس پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندهای تولید و عرضه محصولات سبز، به منظور کسب مزیت رقابتی و دستیابی به منافع اقتصادی ارائه شده است

لینک کمکی