فایل رایگان بررسي تاثير فرآيندهاي نوآوري بر عملکرد سازمان هاي خدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فرآيندهاي نوآوري بر عملکرد سازمان هاي خدماتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بررسی عملکرد کسب و کار، یک فرآیند راهبردی است که برای بقا و موفقیت هر سازمانی ضروری است. از این رو سازمان های خدماتی به دنبال بهبود عملکرد خود هستند تا از این طریق بتوانند در محیط پرتلاطم رقابت به موفقیت دست یابند. دستیابی به عملکرد برتر در محیط رقابتی بدون توجه به فرآیندهای نوآوری امکان پذیر نیست، زیرا سازمان ها باید خدمات و محصولات خود را مطابق با خواسته ها و نیازهای مشتری ارائه داده تا بتوانند با بهبود عملکرد به بقا خود ادامه دهند. در این پژوهش تاثیر مستقیم نوآوری در فرآیند و خدمت، بر عملکرد سازماهای خدماتی بررسی می شود. داده های این پژوهش توسط مدیران 60 واحد خدماتی(بانک، بیمه، مراکز آموزش عالی و مراکز درمانی)، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS3 انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، نوآوری در فرآیند و خدمت بر عملکر سازمان های خدماتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی