فایل رایگان بررسي تاثيرتئوري هاي رفتاري سطح فردي بر رفتارمصرف کننده سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثيرتئوري هاي رفتاري سطح فردي بر رفتارمصرف کننده سبز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر حفظ محیط زیست دراولویت اول برنامه های سیاسی بین المللی قرار دارد و به عنوان عامل نوآوری های جدید شناخته شده است. به همین دلیل تعداد کسب و کارهای تولیدی زیادی به تولید کالاهای سبز روی آورده اند و مشتریان نیز علایق رو به افزایشی به این تولیدات حافظ محیط زیست نشان داده اند. بنابراین درک مشخصات اصلی کالاهای سبز برای کسب و کارهایی که به دنبال طراحی ، توسعه و بازاریابی کالای سبز است از اهمیت بالایی برخوردار است. مشخص کردن فاکتور های تاثیر گذاری همچون قیمت ها، تمایل مشتریان برای خرید کالای سبز با قیمت بیشتر، کانال های فروش و ابزار ارتباطی با مخاطبان (آمیخته بازاریابی سبز ) حائز اهمیت است. با بررسی جامع تئوری های رفتاری در این پژوهش مشخص گردید تولیدات مختلفی از محصولات سبز وجود دارند که خریداران کمی حاضرند مبلغ بیشتری را برای آنها پرداخت کنند، همچنین مشخص گردید شکاف عمیقی بین تمایل به خرید سبز مصرف کنندگان و رفتار خرید سبز واقعی آنان وجود دارد. .تئوری های مطرح شده در این پژوهش که پایه روانشناختی دارند می توانند به عنوان اهرمهای تاثیرگذار بر تغییر نگرش و رفتار مصرف کننده در خصوص مصرف محصولات دوستدار محیط زیست(محصول سبز) عمل کنند. با توجه به موانع موجود در راه شناسایی و تحلیل مصرف محصولات سبز از جمله کمبود اطلاعات زیست محیطی، عدم آشنایی تولیدکنندگان به روش های نوین بازاریابی سبز و پیچیدگی خاص روانشاختی مصرف کننده در مواجهه با کالاهای سبز، می توان نتیجه گرفت جهت پر کردن شکاف بین تمایل مصرف کنندگان و رفتار واقعی خرید آنان باید از نتایج تئوری های روانشناختی بهره جست. مطالعه این تئوری ها می تواند به محققان و بازاریابان سبز کشورمان در راه خلق ایده های نوین و تسهیل روند خرید سبز از طریق اجرای پژوهش های مشابه، کمک شایانی بنماید

لینک کمکی