فایل رایگان بررسي فاکتورهاي حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت يکپارچه منابع سازماني (ERP) با استفاده از مزاياي سيستم مديريت فرايندهاي فضاي کسب و کار (BPMS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فاکتورهاي حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت يکپارچه منابع سازماني (ERP) با استفاده از مزاياي سيستم مديريت فرايندهاي فضاي کسب و کار (BPMS) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه منابع سازمانی ERP که بر پایه سیستم مدیریت فرایندهای فضای کسب و کارBPMS توسعه می یابند، می پردازیم. کمینه سازی فاصله بین فضای کسب و کار و فناوری اطلاعات از اهدافی است که سازمان های به روز دنیا آن را با جدیت دنبال می کنند، و لذا استفاده از ابزارهای علمی و عملیاتی برای همراستا سازی اهداف مدیریتی فضای کسب و کار و استراتژی های بلند مدت فناوری های اطلاعات و ارتباطات اجتناب ناپذیر است. در این مقاله پس از بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت CSF پیاده سازی ERP و BPMS به ارائه راهکارهایی برای همسو سازی اهداف حوزه های پیش گفته می پردازیم.

لینک کمکی