فایل رایگان تاثير حمايت اجتماعي بر قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد و تبليغات شفاهي الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير حمايت اجتماعي بر قصد خريد با نقش ميانجي اعتماد و تبليغات شفاهي الکترونيکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تجارت اجتماعی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. تجارت اجتماعی بستری را برای خرید آسان فراهم می کند که از طریق آن آشنایی و نزدیکی کاربران با یکدیگر افزایش یافته و در انتخاب یکدیگر از طریق حمایت اجتماعی تاثیر مستقیم می گذارند، از این سو اعتماد کاربران نسبت به محصول را افزایش می دهد و منجر به تبلیغات شفاهی الکترونیکی آن محصول می گردد و در نهایت می تواند به قصد خرید منجر گردد. لذا در این مقاله مدلی برای موفقیت سایت های اجتماعی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش بررسی حمایت اجتماعی و اعتماد و تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید اجتماعی می باشد. در تحقیق حاضر، پرسشنامه بین 320 نفر از کاربران یکی از سایت های خرید اجتماعی ایران به نام دی جی کالا پخش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در این راستا، نرم افزار SPSS و SMSRT PLS مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت اجتماعی بر اعتماد کاربران و تبلیغات شفاهی الکترونیکی آن ها تاثیر مثبت و معنادار دارد ولی بر قصد خرید تاثیری ندارد. همچنین اعتماد بر قصد خرید و تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر مثبت و معنادار دارد. در اخر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنادار دارد.

لینک کمکی