فایل رایگان تاثير مقايسه پذيري صورت هاي مالي بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير مقايسه پذيري صورت هاي مالي بر مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیمم گیری های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی می شود. اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه می شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برخوردار باشد. یکی از این ویژگی های کیفی، مقایسه پذیری صورت های مالی می باشد. فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری، استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می سازد که با مطالعه روندها، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مقایسه پذیری صورت های مالی شرکت ها بر مدیریت سود در شرکت ها می باشد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی می باشد، داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است و در قالب مدل پنل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. بکارگیری مدل رگرسیون پنل دیتا برای 63 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت غربالگری در بازه سال های 1388 تا 1395 انتخاب شده اند، نشان داد که مقایسه پذیری صورت های مالی تاثیر منفی و معنی داری در سطح 95 % بر مدیریت سود دارد.

لینک کمکی